Telefonnummeret til vakten er 820 90 060

Veterinærvakten i Bergen er et samarbeid mellom flere klinikker i Bergensområdet som tilbyr dyreeiere akutthjelp utenom vanlig åpningstid.

Veterinærvaktne yter hjelp til alvorlig skade og sykdom som ikke kan vente til neste virkedag.

Denne tjenesten er tilgjengelig hele året, også helligdager og helg, fra klinikkene stenger om ettermiddagen frem til de åpner neste dag.

Det skal alltid være mulig å få tak i en veterinær når klinikkene har stengt.

Det er for tiden 9 klinikker med i vakten.

Dere må ringe vakttelefonen for å avtale oppmøte.

Starttaksten på vakten er mye høyere enn på dagtid. Kostnaden varierer alt etter hvor mye personell som må innkalles, og hva som skal gjøres.