Telefonnummeret til vakten er 820 90 060

Veterinærvakten i Bergen er et samarbeid mellom flere klinikker i Bergensområdet som tilbyr dyreeiere akutthjelp utenom vanlig åpningstid.

Vi yter hjelp til alvorlig skade og sykdom hvor man ikke kan vente til neste virkedag.

Denne tjenesten er tilgjengelig hele året, også helligdager og helg, fra klinikkene stenger om ettermiddagen frem til de åpner neste dag.

Det skal alltid være mulig å få tak i en veterinær når klinikkene har stengt.

Det er for tiden 9 klinikker med i vakten – vi har vakt en uke hver fra fredag til fredag.

Denne tjenesten koster mer enn vanlige dagtakster-

Klinikken som har vakt holder ikke “vanlig” åpent, men man har en såkalt hvilende vakt hvor man reiser ut til klinikken for det enkelte dyr som måtte trenge hjelp.

Kostnaden varierer alt etter hvor mye personell som må innkalles, og hva som skal gjøres.

Operasjoner på natt vil koste mer enn samme operasjon foretatt i vanlig åpningstid.