Bruk denne veilederen fra Mattilsynet om du skal reise med katt eller hund:

Veileder til reise med hund og katt

Vi oppsummerer noen av reglene nedenfor, men bruk alltid Mattilsynet som kilde da vi ikke kan garantere at denne siden blir løpende oppdatert.

Hund og katt må ha utstedt pass(katt til/fra Sverige er unntatt for regel om pass og ID-merking). Pass blir utstedt hos veterinær.

Hund og katt skal være ID-merket.

For alle EU-land unntatt Sverige gjelder at hund og katt (over 3 måneder gamle) skal være rabiesvaksinerte. Ved første gangs rabiesvaksinering er vaksinen først gyldig 21 dager etter vaksinasjonsdato.Dyreeier må huske å få fornyet vaksine. Veterinær skriver inn utløpsfrist for vaksine i passet.

For hund gjelder videre at det må fremvises dokumentert behandling mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Dette betyr at behandlingen må skje hos veterinær som skriver dato og klokkeslett inn i passet. Hund skal være behandlet 24-120 timer før innreise. For hundeeiere som regelmessig pendler mellom Norge og Sverige med sine hunder kan følgende behandlingsregime benyttes: Hunden behandles minst to ganger med maksimum 28 dagers mellomrom før første innreise til Norge.Deretter behandles de minst hver 28.dag. Behandlingen må likevel attesteres av veterinær .

(unntak fra behandling for denne parasitten gjelder hund importert fra Storbritannia, Malta og Finland).

Disse tilsynelatende svært strenge reglene har sin årsak i at revens dvergbendelorm kan være dødelig for mennesker.

Mattilsynet tilføyer på sine nettsider at det er alvorlige smittsomme sykdommer hvor regelverket ikke stiller spesifikke krav ved innførsel av hund , som f.eks

  • Leishmaniosis(Leishmania infantum)
  • «Amerikansk hjerteorm»(Dirofilaria immitis)
  • «Europeisk hjerteorm»(Angiostrongylus vasorum)
  • Den brune hundeflåtten(Ripicphalus sanguineus)
  • Monocytær ehrlichiosis(Ehrlichia canis)
  • Hepatozoonose(Hepatozoon canis)
  • Brucellose(Brucella canis)
  • Valpesyke
  • Sporotrichose

 

Vi siterer Mattilsynet:

«En del av disse sykdommene gir ikke symptomer før lenge etter at hunden er smittet.Ansvaret for å forebygge at hunden år alvorlige sykdommer hviler på hundeeier. Før du tar med deg hunden din på reise bør du derfor tenke på hvilke tiltak du kan gjøre for å minske risikoen for at hunden din utsettes for smitte.

Kontakt eventuelt veterinæren din for råd om smittebeskyttelse og egnete forebyggende medisiner»

 

For andre land enn EU-land: Dyreeier MÅ gjøre seg kjent med regler for import/eksport i god tid-ta kontakt med Mattilsynet eller de respektive lands nettsider for import (eventuelt ambassadene). Endel land har en lang rekke helt spesifikke krav før import (Australia,Island f.eks).