Bruk denne veilederen fra Mattilsynet om du skal reise med katt eller hund:

Veileder til reise med hund og katt

Mattilsynet tilføyer på sine nettsider at det er alvorlige smittsomme sykdommer hvor regelverket ikke stiller spesifikke krav ved innførsel av hund , som f.eks

  • Leishmaniosis (Leishmania infantum)
  • «Amerikansk hjerteorm» (Dirofilaria immitis)
  • «Europeisk hjerteorm» (Angiostrongylus vasorum)
  • Den brune hundeflåtten (Ripicphalus sanguineus)
  • Monocytær ehrlichiosis (Ehrlichia canis)
  • Hepatozoonose (Hepatozoon canis)
  • Brucellose (Brucella canis)
  • Valpesyke
  • Sporotrichose

 

Vi siterer Mattilsynet:

«En del av disse sykdommene gir ikke symptomer før lenge etter at hunden er smittet. Ansvaret for å forebygge at hunden år alvorlige sykdommer hviler på hundeeier. Før du tar med deg hunden din på reise bør du derfor tenke på hvilke tiltak du kan gjøre for å minske risikoen for at hunden din utsettes for smitte.

Kontakt eventuelt veterinæren din for råd om smittebeskyttelse og egnete forebyggende medisiner»

 

For andre land enn EU-land: Dyreeier MÅ gjøre seg kjent med regler for import/eksport i god tid-ta kontakt med Mattilsynet eller de respektive lands nettsider for import (eventuelt ambassade). Endel land har en lang rekke helt spesifikke krav før import.