Sterilisering

Katt

Katter kan steriliseres på to måter, enten via snitt i buken (under magen) eller ved flankesnitt.

Som en av få klinikker i Norge, steriliserer vi hunkatter ved flankesnitt. Kirurgi-»flankesnitt»-snittet legges i siden. Det tilstrebes alltid små snitt som ved «kikkhullskirurgi» men det er ikke alltid teknisk mulig. Denne metoden gir mindre risiko for brokk og selve snittet er mindre enn ved snitt i buk. Det gjør at rekonvalesensen blir kortere. Ved keisersnitt og livmorbetennelse, samt andre sykelige tilstander i livmoren, må man gå inn via buksnitt.

Hund

Hos tisper bruker man alltid buksnitt.

Hos både hund og katt fjernes både eggstokker og livmor, og dyret vil dermed aldri mer får løpetid eller være i stand til å få valper.

HUSK timebestilling ved operasjoner!