Proteser

Hofteledd: her har vi et stort spekter av størrelser og varianter:

«nanoproteser» til bruk hos miniatyrhunder og katter , mens de største hunderasene har proteser omtrent på størrelse med det som brukes hos menneske.Det er to varianter av proteser, de som festes med beinsement og de som skal gro sammen med pasientens eget beinvev.Det er mange forhold som avgjør hvilken type som velges, og det hender ikke sjelden at man bruker en kombinasjon av sementbaserte og ikke-sementbaserte komponenter.Slik kan man «skreddersy « i det enkelte tilfellet.

I motsetning til kunstige hofteledd er kunstige albuledd foreløpig forbeholdt store og godt voksne hunder . Det var en amerikansk veterinær(Randy Acker) som med sorg så at labradoren hans hadde så giktiske albuer at den ikke lenger kunne bli med familien ned til innsjøen for å bade. Han klarte sammen med Biomedtrix LLC å konstruere proteser,operasjonsutstyr og metodikk slik at den meget giktiske labradoren virkelig fikk gjenopptatt badelivet med smertefri og velfungerende albuer.

Hittil har total albuprotese vært forbeholdt godt voksne hunder fra store hunderaser,men det arbeides stadig med nye varianter og med delproteser som forhåpentligvis kan hjelpe flere pasienter med problematiske albuledd.

Vi er godkjent av Biomedtrix for innsetting av albuproteser.