Ledd- og korsbåndskader

Det er slik i dyreverdenen som i menneskeverdenen at ledd kan bli ødelagte,enten av skader eller slitasjer eller av annen sykdom .Resultatet er et liv med nedsatt bevegelsesfrihet og konstante smerter.

Leddproteser er stadig blitt forbedret , og hos menneskene er nå kunstige hofteledd(og ledd for øvrig) akseptert som en selvfølgelighet.

Dyreeierne er dessverre fremdeles lite kjent med mulighetene for bruk av hofteproteser hos hund og katt.

På vår klinikk er det siden 1992 satt inn hofteleddproteser hos hund.Det var opprinnelig bare mellomstore og store hunderaser som kunne behandles på denne måten. Etter hvert er det også blitt mulig å anvende hofteproteser både hos små hunderaser og miniatyrraser og hos katter.Dette betyr en bedre tilværelse for også de små hoftepasientene.

Vi kan takke veterinærortopeden Bill Liska med et imponerende antall vellykkete hofteproteseoperasjoner å vise til som i samarbeid med firmaet Biomedtrix har utviklet disse mini- og nanoprotesene.

Hofteprotesene er i hovedsak i to varianter, de som festes med beinsement og de som ved hjelp av spesiell porøs titanoverflate er beregnet å gro sammen med pasientens eget beinvev.Det er også muligheter for å kombinere de to systemene.

For både mennesker og hund/katt er det viktig med rett utvelgelse av pasienter for innsetting av kunstige hofteledd.Det er de pasientene som lever med vedvarende smerter trass i medisinsk behandling, vektkontroll sammen med regelmessig mosjon/fysioterapi som skal utredes for kirurgisk behandling .

En hund/katt med vedvarende hofte ut av ledd(hofteleddluksasjon) er en klar kandidat for totalprotese. Likeledes ved tilstander hvor lårhodet er svært forandret enten forårsaket av skader eller sykdom(Legg-Perthe-Calves sykdom f.eks) .Forandringer i hofteskålen etter brudd tvers gjennom leddet bør utredes for hofteprotesebehandling.

Når hunden/katten våkner etter operasjonen kan den faktisk gå på den opererte foten.Men restriksjoner mht aktivitet er viktig!

Det er ikke helt enkelt å fortelle en hund og katt at de må ta det med ro en tid etter en hofteoperasjonen, ikke løpe raskt opp eller ned trapper eller hoppe over gjerder etc. For å få et godt resultat etter inngrepet er det avgjørende at dyreeieren klarer å begrense aktivitene og i alle henseender følge kirurgens instrukser nøye. Det er også viktig å ha hyppig kontakt med klinikken og gi beskjed om det er det minste som ikke virker normalt. Dersom noe skulle skje med protesen gir et korrigerende inngrep på et tidlig stadium meget mer sannsynlighet for et godt resultat enn etter noen måneder.

Albuproteser hvor hele albuleddet erstattes kunstig er foreløpig forbeholdt store hunderaser.Det var den amerikanske veterinærortopeden Randy Acker som med sorg så at hans labrador hadde så giktiske albuer at den ikke lenger kunne bli med familien ned til innsjøen for å bade. Sammen med Biomedtrix klarte han å konstruere proteser ,metodikk og spesialinstrumenter slik at den giktiske labradoren fikk et smertefritt liv med velfungerende albuer.

Men albuleddet er et meget komplisert ledd både hos mennesker og hunder og det er ikke så høy gjennomsnittlig grad av vellykkethet med proteser i dette leddet som i hofteleddet.I tillegg er protesene kostbare.

Kneproteser hos hund utføres i økende grad hos de større hunderasene og har høyere grad av vellykkethet enn albuproteser. Men også her er protesene kostbare .