ID-merking

Microchipmerking av katt og hund

Mikrochipen er en liten elektronisk brikke i en glasskapsel på 11 x 2,1 mm. Den er forhåndsprogrammert med et nummer som følger dyret resten av livet. Veterinæren injiserer kapselen under huden på venstre side av halsen. ID-merking med mikrochip er ikke smertefullt, og kan sammenlignes med å få en vaksine.

Avlesning

For å lese ID-nummeret fra en mikrochip trengs en avleser. Ettersom metoden er blitt mer og mer vanlig, er utbredelsen av avlesere blitt vesentlig forbedret. Avlesere finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer. Videre har redningssentraler, viltnemder og hundeklubber egne avlesere.

Dyreidentitet

All informasjon som registreres om dyret lagret i DyreID sin database som er knyttet sammen med Norsk Kennel Klubb (NKK)  sine register.

Endring av registrert informasjon om det enkelte dyr gjøres på www.dyreid.no