ID-merking

Microchipmerking av katt og hund

Fra 15.september 2006 ble eksisterende merkeordning for katter bli erstattet med bare mikrochipmerking. Dette skyldes at Dyreidentitet og Dyrebeskyttelsen Norge har inngått et samarbeid for å imøtekomme det fremtidige påbudet om elektronisk merking av katter.

Mikrochipen er en liten elektronisk brikke i en glasskapsel på 11 x 2,1 mm. Den er forhåndsprogrammert med et nummer som følger dyret resten av livet. Veterinæren injiserer kapselen under huden på venstre side av halsen. ID-merking med mikrochip er ikke smertefullt, og kan sammenlignes med å få en vaksine.

Fordelene med mikrochipmerking er først og fremst at det er en varig og sikker merkemetode, merkingen påfører ikke dyret smerte og metoden kan benyttes allerede kort tid etter fødsel. En annen fordel er at det er umulig å forfalske en mikrochip. Den viktigste ulempen er avhengigheten av spesialutstyr for avlesning av ID-nummeret. Dette kan oppveies ved å feste et merke med informasjon om at dyret er ID-merket til halsbåndet.

Avlesning

For å lese ID-nummeret fra en mikrochip trengs en avleser. Ettersom metoden er blitt mer og mer vanlig, er utbredelsen av avlesere blitt vesentlig forbedret. Avlesere finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer. Videre har redningssentraler, viltnemder og hundeklubber egne avlesere.

Dyreidentitet

All informasjon som registreres om dyret lagret i Dyreidentitet sin database som er knyttet sammen med Norsk Kennel Klubb (NKK) og andre foreninger sine register.

Endring av registrert informasjon om det enkelte dyr gjøres på www.dyreidentitet.no