Henvisninger

Nye veterinærer med lang erfaring fra henvisningsklinikker tok over eierskapet og drift av Bergen Smådyrklinikk fra 1. juli. Vi vil i løpet av sommer og høst 2022 kunne tilby henvisninger for:

  • Indremedisinske utredninger
  • Bronkoskopi (med BAL/dyrkning/cytologi/biopsier)
  • Rhinoskopi (med dyrkning/cytologi/biopsier)
  • Gastroskopi (med biopsier) Kommer
  • Ultralydundersøkelser (med biopsier)
  • Ekkokardiografi
  • Bløtvevs- og ortopedisk kirurgi Tilbudet utvides kontinuerlig
  • Avanserte tannbehandlinger som kirurgisk fjerning av tenner, bittkorreksjoner, kroneforlengelser, kroneamputasjoner, rotfyllinger og reparasjon av emaljeskader.
  • Frakturer i kjeve
  • Utredning og behandling av kanin, gnagere, fugler og reptiler