HD og AD røntgen

Les informasjon på NKK før bestilling av timen:  NKK nettside om røntgenundersøkelser

Ved røntgenundersøkelser for avl:
– Hunden skal faste, det vil si at den ikke skal ha mat denne dagen – men skal ha vann fritt tilgjengelig. Luft hunden godt før dere kommer.
-Undersøkelsen skal bestilles i DogWeb i god tid før timen.

Resultatene kommer i DogWeb. Det er NKKs veterinærer som avleser bildene, så dere får ingen resultater fra oss.