Bruddskader

Benbrudd hos hund og katt oppstår oftest ved påkjørsler, fall fra stor høyde eller som følge av bitt.Sjeldnere skyldes det fall på glatt føre som hos mennesker,så det hjelper kanskje å gå på fire ben på glatten…

Behandling kan være kirurgisk eller konservativ alt etter type brudd,om ledd er innbefattet eller i umiddelbar nærhet av bruddflatene, alder på dyret og til en viss grad rase.

Klinikken har svært lang erfaring med bruddbehandling og vil velge den beste løsning i hvert enkelt tilfelle.