Bruddskader

Behandling av beinbrudd kan være kirurgisk eller konservativ, og det gjøres en grundig vurdering etter type brudd, om ledd er innbefattet eller i umiddelbar nærhet av bruddflatene, alder på dyret og til en viss grad rase.

Våre veterinærer har lang erfaring med bruddbehandling og vil velge den beste løsning i hvert enkelt tilfelle.