Bergen Smådyrklinikk har en langåpen poliklinikk som behandler en rekke forskjellige dyrearter, fra zebrafinker og kinesiske dansemus til hunder i hundrekilosklassen. Vår polikliniske service er meget effektiv og kan raskt gi løsninger på en rekke problemer og lidelser.

Imidlertid må et stort spekter av sykdommer og skader behandles indremedisinsk eller kirurgisk. Dette har vi utstyr til og tar oss av på en kompetent måte.

Vi mottar pasienter med svært forskjellige sykdomsbilder/symptomer. Avhengig av problemets art får de enten poliklinisk behandling og kan reise hjem samme dag, eller de ”legges inn” for videre undersøkelse og behandling.

Vi tilbyr både enkel og komplisert kirurgi. Eksempler på det siste er innsetting av kunstige hofteledd på dyr fra 4 til 90 kg,og albuledd på store hunderaser.

Vi foretar endoskopi, ultralyd-og røntgenundersøkelser på klinikken.MR/CT utføres med ekstern hjelp.

Vårt velutstyrte laboratorium brukes til en lang rekke analyser av blod,urin,vevsvæsker og svulstceller.I tillegg blir prøvemateriale daglig sendt til inn- og utland.

Vi kan også tilby tannbehandling av høy kvalitet; tannbehandling utført av tannlege/oralpatolog siden 1971. . Samarbeidet har vært til stor hjelp for våre dyrepasienter og har utvidet vår faglige horisont og ført til økt gjensidige respekt for alle tre medisinske yrkesgrupper.Vår nåværende tannlege/oralpatolog har over 30 års erfaring og høy kompetanse (rotfylling, trekking av tenner, behandling av tannkjøttlidelser og øvrige av munnhulens sykdommer.