Vibeche Scharffscher Engeset

Vibeche holder tøylene i det økonomiske hos oss. Hennes lune vesen og gode humør varmer for oss andre 🙂