Maria Eugenia Cespedes

Maria har sin utdannelse fra Argentina og har drevet veterinærlaboratorium i Brasil. Hun er faglig dyktig og vi er svært heldige som har fått henne til oss.