Gunn Elise Børset

Gunn Elise studerer farmasi og jobber hos oss ved siden av studiene. Hun har flere år bak seg som assistent på dyreklinikk.