Godkjenninger

Bergen Smådyrklinikk er godkjent av BSAVA – den britiske smådyrveterinærforening.

Blant medlemmene finner man et stort antall av smådyrpraktiserende veterinærer i Storbritannia, samt veterinærer fra mange europeiske land og fra andre kontinenter som USA og Australia.

Foreningen ble opprettet for å høyne standarden på smådyrpraktikerne og arbeider på en rekke viktige områder, blant annet etterutdannelse, spesialisering, dyrevern og standardheving av smådyrpraksiser.

BSAVAs godkjenningsordning for smådyrpraksiser forutsetter en rekke krav til både personell og klinikkens utstyr og rutiner. Blant disse er:

  • Krav til videreutdannelse-kontinuerlig oppdatering i form av interne og eksterne kurs
  • Krav til kontroll av røntgenutstyr innebærer streng kontroll med strålehygiene,radiografiske og radiologiske kunnskaper. Dette er meget viktig for både pasient og personellkrav til kontroll av røntgenutstyr
  • Kontroll av restgasser i operasjonsrom
  • Kontroll av anestesiutstyr, autoklavering og sterilisering
  • Krav til personalet – BSAVA forlanger bl. a pent antrekk og etisk oppførsel

 

Det må dokumenteres at kravene oppfylles og etterfølges. Kontrollene utføres av blant annet Rikshospitalet og Statens Strålevern. Her finner du BSAVAs nettsider