Bergen Smådyrklinikk er langt fremme når det gjelder medisinsk kompetanse. Våre veterinærer har over 30 års erfaring innen allmennmedisin, samt en rekke medisinske spesialfelt.

Klinikken er godkjent av BSAVA og er dessuten godkjent som praksisklinikk for spesialistkandidater.

Bergen Smådyrklinikk var den første klinikken i Norge som satte inn kunstige hofter på hund, og klinikkens veterinærer er anerkjent for å ha solid kompetanse på ortopedi for øvrig.

Vi har også spesiell interesse for indremedisinske lidelser som Cushing, Addison og stoffskifteproblemer.

Vår dyreklinikk mottar henvisninger fra veterinærer over hele landet. Dyreklinikken har også samarbeid med spesialister i Storbritannia og USA.

Vi utfører:

Billeddiagnostikk med digitalt røntgen Ultralyd med fargedoppler Endoskopi MR og CT ved ekstern hjelp Klinikken har eget rutinelaboratorium og to operasjonsstuer med inhalasjonsanestesi tilpasset den enkelte pasient.

Klinikkens ansatte gjennomgår årlig intensive etterutdanningskurs. Klinikken arrangerer også kurs for andre veterinærer der internasjonalt anerkjente forelesere tar seg av både praktisk og teoretisk undervisning.

Attester:

Bergen Smådyrklinikk har autorisasjon til å utstede attester som kan benyttes i ulike tilfeller:

Ved tegning av forsikring for dyret

  • Helseattest for valper og kattunger (dokumentasjon på at dyret er friskt)
  • Hjerteundersøkelse av boxer
  • Kneleddsattester (patellaluksasjon)
  • HCM og PKD hos katt