Når du leverer dyr til operasjon eller utredning bør du ta hensyn til følgende:

  • Innlevering av dyret mellom kl.08.00 og 10.00 (dersom ikke annet er avtalt).
  • Dyret bør ikke få frokost den dagen det skal inn til behandling og bør luftes godt før innleggelse
  • Henting av dyr etter behandling skjer i utgangspunktet mellom kl 17.00 og 18.00, men kan hentes før dersom dette er avtalt.

Alle opererte dyr får med seg et skriv med nødvendige beskjeder og resepter når de hentes. Oppgjør for behandlingen finner sted når dyret hentes.

Ved utredninger er det vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid behandling tar, men ta gjerne kontakt på telefon etter kl 12 for å avtale henting eller videre behandling.

Behandlende veterinær er tilgjengelig 24 timer i døgnet for pasienter som har vært til operasjon eller utredning.