Back 

Om oss

Staben ved Bergen Smådyrklinikk er uvanlig opptatte av å gjøre en grundig jobb og oppfatter det daglige samarbeid om pasientene som helt vesentlig for å komme til så korrekte diagnoser og behandlingsregimer som mulig.Veterinærene har funnet samarbeidspartnere og rådgivere blant leger og veterinærer ved Universitetet i Bergen, Cambridge Veterinærhøyskole, London Veterinærhøyskole, Norges Veterinærhøgskole (Norges Landbruksuniversitet), Centre for Small Animal Studies, Newmarket, København - og Uppsala Universitet og en rekke spesialister i Storbritannia og USA .

De faste veterinærer ved klinikken er:

Lisbet Holtet:

Sjefsveterinær ved Bergen Smådyrklinikk. Utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 1971. Norsk offentlig godkjent spesialist i hund og katt fra 1994 (lenke til side) Over 30 års erfaring i dyrepraksis Høy kompetanse innenfor ortopedi og indremedisin Har tidligere vært ansatt ved Universitetet i Bergen og Veterinærinstituttet i Bergen Er leder for fagutvalget for utdanning av smådyrspesialister Har publisert mer enn 20 vitenskapelige artikler

Synnøve Sanden:

Veterinær
Utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2004
Har jobbet ved Bergen smådyrklinikk siden 2003
Har videreutdanning og kurs på flere fagfelt
Er spesielt interessert i endokrinologi/hormonlidelser hos hund og katt

Guro Otteren Neal

Utdannet ved Royal(Dick) School of Veterinary Studies,University of Edinburgh i 2004 og har 8 års erfaring fra smådyrpraksis i Storbritannia og Australia.
Klinikkens drift og daglige ansvar har

Irene Heggelund:

Daglig leder ved Bergen smådyrklinikk
Har jobbet ved Bergen smådyrklinikk siden 2000
Jobbet tidligere som daglig leder ved sykehotellet ved Haukeland sykehus
Resepsjon og veterinærassistanse kontrolleres av våre dyktige og erfarne medarbeidere Gina Hundvin og Berit Brændø.
Til hjelp har de studenter fra Universitetet i Bergen.

Bredalsmarken 15
P.b. 2637
5836 Bergen
Norway
+47 55 90 49 00
post@bergensmaadyrklinikk.no
Copyright 2017 by Netnor DA